มีค่าใช้จ่ายในการร่วมงานไหม ?

งานนี้เป็นงานที่ต้องการให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้บริหารที่สนใจเกี่ยวกับ Digital Transformation เพื่อเป็นส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมงาน โดยผู้สนใจเข้าชมงาน สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงาน และรับข้อมูลที่น่าสนใจได้โดยตรง          

ใครเข้าร่วมงานได้บ้าง ?

งานนี้เป็นงานที่มีเป้าหมายหลักคือผู้บริหารในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในทุกระดับ ทุกอุตสาหกรรม เนื่องจากการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลจะเกี่ยวเนื่องกับทุกคนในองค์กรนั้นๆ นอกจากนี้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้

งานนี้แตกต่างจากงานอื่นอย่างไร ?

งาน THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021 เป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง นิตยสาร BUSINESS+ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นงานiรูปแบบออนไลน์ที่นำเสนอข้อมูลในหลายด้าน ทั้งแนวคิด หลักการ และเทคโนโลยี พร้อมทั้งการออกบูทของหน่วยงาน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและคำปรึกษาด้าน Digital Transformation รวมถึงงานมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นๆ ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้กับองค์กรของตน จึงเป็นงานเดียวที่นำเสนอให้ผู้สนใจได้เห็นทุกมุมมองเกี่ยวกับ Digital Transformation

How to Delete Old Events ?

Vestibulum sit amet tincidunt urna, eget ullamcorper purus. Aenean feugiat quis tortor vitae fringilla. Pellentesque augue nisl, condimentum at sem et, fermentum varius ligula. Nulla dignissim nulla eget congue cursus. First Awesome Feature First Awesome Feature First Awesome Feature First Awesome Feature

How to Set Price ?

Vestibulum sit amet tincidunt urna, eget ullamcorper purus. Aenean feugiat quis tortor vitae fringilla. Pellentesque augue nisl, condimentum at sem et, fermentum varius ligula. Nulla dignissim nulla eget congue cursus. First Awesome Feature First Awesome Feature First Awesome Feature First Awesome Feature

How to make New Event ?

Vestibulum sit amet tincidunt urna, eget ullamcorper purus. Aenean feugiat quis tortor vitae fringilla. Pellentesque augue nisl, condimentum at sem et, fermentum varius ligula. Nulla dignissim nulla eget congue cursus. First Awesome Feature First Awesome Feature First Awesome Feature First Awesome Feature

How to Change Event Date

Vestibulum sit amet tincidunt urna, eget ullamcorper purus. Aenean feugiat quis tortor vitae fringilla. Pellentesque augue nisl, condimentum at sem et, fermentum varius ligula. Nulla dignissim nulla eget congue cursus. First Awesome Feature First Awesome Feature First Awesome Feature First Awesome Feature